Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

Ngôi nhà hiện đại mang tên Fieldstone House nằm tại vùng Richfield, Wisconsin này là kiến trúc khá đẹp và ấn tượng của Bruns Architecture. Kiến trúc của ngôi nhà được thiết kế hài hòa giữa chất gỗ, đá tự nhiên trên nền đất không bằng phẳng mang đến không gian sống lạ và chất cho mọi thành viên trong nhà.

fc4eefc82e3b36f5e845279334d9c9ec Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

6b9549ba1ce7df2107ccc2746e5d4571 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

7f6880165a2a277a936f763f72c19bd9 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

35fa5109e3e972e03dd368795fe73032 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

55f87a7e2596d28b4632fb527dc48db7 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

082d1a36bd3708ea368e7a61c9ba23c9 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

0319daccc3f8896beae71fa3dcbc0031 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

492c4b779ddc25f1d207879d779b9873 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

373524 a Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

a0a22cf53c948fb209edd848dbc0eac1 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

c6ae174fb8c18b002eea6f9c94d64d01 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

d8f16fae90b6b6b5e2f8de2ae57c06a8 Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

e73ea0107ac1b482948ff8a03a0c4b6c Ngôi nhà ấn tượng được thiết kế trên nền đất không bằng phẳng ở Wisconsin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *