36 chủ đề bài viết cho nhân sự hàng năm!

4.5/5 – (1 vote)

Bất cứ thị trường nào cũng có quy luật và thị trường lao động, việc làm và kể cả là các hoạt động theo mùa của Nhân sự cũng vậy.

Đây là nội dung các chủ đề các bạn Nhân sự có thể khai thác dựa vào từng thời điểm để truyền thông, viết bài hoặc truyền tải thông điệp nào đó trong 12 tháng.Ngoài ra, các bạn có thể làm nhiều hơn, chi tiết hơn và hiệu quả hơn nhờ thêm các hướng dẫn sau:

  • Thay vì 3 chủ đề/tháng thì các bạn có thể làm theo từng tuần (mỗi tuần một chủ đề/bài viết –> 12 tháng sẽ có khoảng 48 bài viết hoặc chăm chỉ hơn sẽ có khoảng 52 bài viết).
  • Mỗi chủ đề trong tuần có thể có 3 hoặc nhiều hơn các bài viết chia sẻ thì lúc đó mỗi người sẽ có thể có thật nhiều bài với nhiều nội dung hấp dẫn và đúng chủ đề đã được quy hoạch từ trước.
  • Mỗi bài viết nên có thêm hình minh hoặc hoặc các đặc điểm đặc biệt (số liệu, dẫn chứng…) để tăng tính hiệu quả về mặt thông tin và thông điệp truyền tải.
  • Các bài viết sẽ có các mục tiêu cụ thể như: chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm, các hướng dẫn, đánh giá hiệu quả hoặc tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể đi theo cấu trúc ACC (Awareness – Consideration – Conversion) hoặc công thức kinh điển trong Marketing: AIDA (Attention – Interest – Desire – Action).
  • Ngoài ra, bạn cũng có thể tự tạo các chủ đề khác cho mình hoặc các vấn đề chuyên môn theo định vị thương hiệu bản thân và sở trường riêng. Việc này nên có chuyên gia tư vấn hỗ trợ hoặc người hướng dẫn để cùng bạn xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng thời điểm (tuần, tháng, quý, năm).
  • Đừng quên đánh giá hiệu quả các bài viết cũng như tự rút ra các chỉ số liên quan từ mục tiêu ban đầu của bài viết. Hoặc cũng có thể đăng vào khung giờ vàng trên Linkedin để tăng hiệu quả.

Chúc các bạn thành công!

Tác giả: Bùi Đoàn Chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *