An Ninh Là Gì? Làm Thế Nào Để Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia?

Xây dựng nền an ninh quốc gia vững mạnh là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn dân, toàn đất nước. Vậy an ninh là gì? An ninh quốc gia là gì? Nguyên tắc bảo vệ an ninh quốc gia ra sao? Tìm hiểu với Blogvieclam.edu.vn qua bài viết này bạn nhé.

Bạn đang đọc: An Ninh Là Gì? Làm Thế Nào Để Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia?

Mục lục

1. An Ninh Là Gì?

An ninh là trạng thái bình yên và ổn định của chế độ chính trị, xã hội. Nó bao gồm an ninh đối nội, đối ngoại và an ninh trong các lĩnh vực quan trọng như chính trị, kinh tế, quốc phòng, văn hóa, xã hội,…. Trong đó, an ninh độc lập chủ quyền và an ninh lãnh thổ được coi là những phần quan trọng của an ninh quốc gia.

Các hành vi vi phạm an ninh quốc gia được xem là những tội nghiêm trọng nhất và sẽ bị xử lý theo hình phạt cao nhất trong các tội hình sự.

2. An Ninh Quốc Gia Là Gì?

Theo Luật An ninh quốc gia 2004, an ninh quốc gia là sự ổn định, phát triển bền vững của chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó cũng bao gồm việc đảm bảo sự độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, từ đó giúp bảo vệ sự an toàn, ổn định của đất nước và nhân dân Việt Nam.

An ninh quốc gia là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sự tiến bộ, phát triển của đất nước, đồng thời là trách nhiệm của mọi người trong xã hội, đặc biệt là các nhà lãnh đạo và chính quyền.

An ninh là gì?

3. Lực Lượng Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia

Lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia tại Việt Nam hiện nay gồm:

3.1 Công An Nhân Dân

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang của nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ an ninh nhân dân của lực lượng này được quy định tại Điều 3 của Luật Công an Nhân dân 2018.

Bên cạnh đó, theo khoản 1, điều 2 của cùng luật, bảo vệ an ninh quốc gia có nghĩa là thực hiện các nhiệm vụ như phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh để đẩy lui các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và loại bỏ các nguy cơ đe dọa tới an ninh quốc gia.

3.2 Quân Đội Nhân Dân

Với khẩu hiệu “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân”, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam luôn tự hào với nhiệm vụ bảo vệ độc lập và tự do của Tổ quốc, đồng thời chịu trách nhiệm với sự an toàn, bình yên của quốc gia.

Nhờ sự tinh nhuệ và sẵn sàng chiến đấu, quân đội ta đã luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, vượt qua khó khăn để đánh bại kẻ thù. Đây là một trong những lực lượng vũ trang tốt nhất và được xem là một tấm gương sáng cho sự đoàn kết, quyết tâm của nhân dân Việt Nam.

Lực lượng bảo vệ an ninh quốc gia

3.3 Dân Quân Tự Vệ

Dân quân tự vệ là một tổ chức được hình thành bởi người dân trong một khu vực cụ thể, nhằm bảo vệ an ninh, trật tự và an toàn cho cộng đồng của mình. Tổ chức này được điều hành bởi những người đang sinh sống tại địa phương và không thuộc về bất kỳ tổ chức chính phủ nào.

Các hoạt động của dân quân tự vệ thường bao gồm giám sát, báo cáo tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, phát hiện, ngăn chặn tội phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng trong việc duy trì trật tự an toàn tại địa phương,…

4. Vị Trí, Vai Trò Của An Ninh Quốc Gia

An ninh quốc gia có vị trí, vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất nước và quốc gia khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài. Vị trí và vai trò của an ninh quốc gia thường được xác định bởi các cơ quan chính phủ, nhà lãnh đạo của quốc gia.

Cụ thể, an ninh quốc gia là một phần của bộ phận quản lý tại các cơ quan chính phủ như bộ quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ công an, bộ tư pháp, bộ tài chính,… Ở một số quốc gia thì có một cơ quan độc lập chịu trách nhiệm trực tiếp cho an ninh quốc gia.

Vai trò của an ninh quốc gia là đảm bảo an ninh, an toàn cho quốc gia, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, giảm thiểu các mối đe dọa đến tài nguyên, tài sản và sự tồn vong của quốc gia. Nhiệm vụ của an ninh quốc gia có thể bao gồm giám sát, trinh sát, thu thập thông tin, phân tích thông tin, tìm kiếm, tiêu diệt các nhóm khủng bố, nghiên cứu, phát triển các chiến lược và kế hoạch đối phó với các mối đe dọa an ninh mới.

5. Đặc Trưng Của An Ninh, Quốc Phòng Quốc Gia

Đặc trưng của an ninh quốc gia là gì? Tìm hiểu ngay ở nội dung dưới đây nhé.

5.1 Mục Đích Chỉ Là Tự Vệ Chính Đáng

Mục đích của việc xây dựng nền quốc phòng, an ninh đất nước là tự vệ chính đáng, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất lãnh thổ, chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân.

5.2 Hoạt Động Vì Dân, Của Dân Và Do Nhân Dân Làm Chủ

Đặc trưng của an ninh quốc gia là hoạt động vì dân, của dân và do nhân dân làm chủ. Điều này thể hiện ở những vấn đề sau:

 • Sự bảo vệ, đảm bảo an ninh, tự do, toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, bảo vệ sự sống và tài sản của người dân.
 • Hoạt động phải được thực hiện trong phạm vi pháp luật, tôn trọng, bảo vệ quyền và tự do của công dân.
 • Cần sự tham gia chủ động của cộng đồng dân cư, xây dựng sự đoàn kết và sẵn sàng đóng góp vào việc bảo vệ an ninh quốc gia.
 • Cần phải có sự hợp tác giữa các cơ quan an ninh, đối tác nước ngoài và các tổ chức quốc tế để đảm bảo an ninh quốc gia.
 • Cần phải đảm bảo rằng các hoạt động an ninh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đối tượng liên quan.
 • Cần đảm bảo rằng các biện pháp an ninh được thực hiện một cách minh bạch, có tính hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người dân.
 • Cần đảm bảo rằng các hoạt động an ninh phải được điều hành, quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền, được giám sát bởi các cơ quan kiểm tra và cộng đồng.

Đặc trưng của an ninh, quốc phòng quốc gia

5.3 Được Tạo Nên Từ Nhiều Nhân Tố

An ninh quốc gia được tạo nên từ rất nhiều nhân tố, nguồn lực khác nhau như chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quân sự,… và cả tinh thần đoàn kết của dân tộc. Những nhân tố này chính là nền tảng quan trọng để giúp cho nhân dân có thể đánh bại những kẻ xấu muốn xâm hại đất nước.

5.4 Được Xây Dựng Toàn Diện, Từng Bước Đương Đại

Việc xây dựng an ninh quốc gia không chỉ là sức mạnh từ quân đội mà phải đảm bảo tính toàn diện, huy động người dân ở tất cả các lĩnh vực khác nhau. Cụ thể như sau:

 • Quốc phòng, an ninh cần kết hợp với mọi mặt của đời sống và công tác đối ngoại.
 • Quốc phòng, an ninh phải phát triển ngày càng hiện đại.
 • An ninh quốc gia phải kết hợp giữa sự giác ngộ chính trị, kiến thức của người dân với vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại.
 • Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội với quốc phòng, an ninh.

5.5 An Ninh Quốc Gia Gắn Liền Với Quốc Phòng Toàn Dân

Việc kết hợp giữa an ninh quốc gia với quốc phòng toàn dân góp phần đồng bộ toàn diện các chiến lược, kế hoạch, nâng cao sức mạnh bảo vệ đất nước. Đồng thời đặc trưng này cũng nhấn mạnh về vấn đề phát triển kinh tế, xã hội trên toàn đất nước, khắp các vùng miền Tổ quốc.

6. Nguyên Tắc Hoạt Động Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia

Tìm hiểu thêm: Bancassurance là gì? Tìm hiểu hình thức phân phối bảo hiểm qua ngân hàng

Nguyên tắc hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia

Theo quy định tại Điều 5 Luật An ninh quốc gia 2004, nguyên tắc hoạt động để bảo vệ an ninh quốc gia như sau:

 • Luôn phải thực hiện theo Hiến pháp, pháp luật, đảm bảo cho những lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.
 • Hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia phải theo sự quản lý của Đảng, Nhà nước, huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cũng như toàn dân tộc, các lực lượng chuyên trách.
 • Bảo vệ an ninh quốc gia phải kết hợp với xây dựng, phát triển nền kinh tế, văn hóa, xã hội, đồng thời phối hợp với hoạt động an ninh quốc phòng, đối ngoại.
 • Luôn phải chủ động để phòng ngừa, đấu tranh đánh bại mọi âm mưu xâm phạm đến an ninh quốc gia.

7. Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Gồm Những Lĩnh Vực Nào?

Bảo vệ an ninh quốc gia là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống lại các hoạt động đe dọa, xâm hại đến an ninh quốc gia. Đây là trách nhiệm của toàn dân chứ không riêng các cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Nội dung bảo vệ an ninh quốc gia bao gồm những lĩnh vực sau:

Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia Gồm Những Lĩnh Vực Nào?

7.1 Bảo Vệ An Ninh Chính Trị Trong Nước

Bảo vệ an ninh chính trị trong nước là nhiệm vụ tiên quyết của toàn Đảng, toàn dân nhằm bảo vệ nền chính trị, Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, các cơ quan đại diện, đồng bào Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Đồng thời phát hiện ngăn chặn âm mưu, hành động chống phá chính trị, gây mất đoàn kết nội bộ.

7.2 Bảo Vệ An Ninh Kinh Tế Quốc Gia

Đây là hoạt động bảo vệ nền kinh tế nhiều thành phần ổn định và phát triển vững mạnh theo chế độ xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện tốt việc bảo vệ an ninh kinh tế quốc gia, cần ngăn chặn suy nghĩ lệch lạc và những hành động phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của chế độ chủ nghĩa xã hội. Song song với đó là bảo vệ các bộ quản lý kinh tế, khoa học khỏi sự chèo kéo từ nước ngoài làm suy chuyển nền kinh tế.

7.3 Bảo Vệ An Ninh Văn Hóa Và Tư Tưởng Quốc Gia 

Là hoạt động bảo vệ vai trò chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với đời sống tinh thần của người Việt. Cùng với đó là bảo vệ văn hóa, bản sắc dân tộc, phong tục tập quán truyền thống của Việt Nam và chống lại các thế lực công kích, bôi nhọ chủ nghĩa, truyền bá văn hóa phẩm đồ trụy, phản động ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục quốc gia.

7.4 Bảo Vệ An Ninh Dân Tộc Quốc Gia

Bảo vệ an ninh dân tộc quốc gia là bảo vệ quyền bình đẳng, sự phát triển chuẩn theo pháp luật của các dân tộc. Ngăn chặn hành vi lợi dụng dân tộc thiểu số để kích động gây chia rẽ dân tộc, gây hại đến an ninh xã hội.

7.5 Bảo Vệ An Ninh Tôn Giáo Quốc Gia

Là hoạt động đảm bảo chính sách người dân tự do lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Song song với đó là đấu tranh chống lại các thế lực chống phá cách mạng bằng yếu tố tôn giáo; duy trì sự đoàn kết, bình đẳng tôn giáo giữa những công dân theo tôn giáo và không theo tôn giáo.

7.6 Bảo Vệ An Ninh Biên Giới Quốc Gia

Bảo vệ an ninh biên giới quốc gia là hoạt động bảo vệ trật tự, an ninh quốc gia ở cả hai khu vực đất liền và biển. Việc này thể hiện thông qua các hoạt động như chống lại hành vi xâm phạm chủ quyền khu vực biên giới từ phía nước ngoài, xây dựng biên giới hữu nghị, hòa bình giữa các quốc gia lân cân và ngăn chặn thế lực thù địch dựa vào việc xuất, nhập cảnh để chống phá Nhà nước.

8. Làm Sao Để Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia?

 • Thực hiện biện pháp quần chúng: Huy động và sử dụng nguồn sức mạnh cá nhân, tổ chức, cơ quan vào việc bảo vệ trật tự, an ninh quốc gia.
 • Thực hiện biện pháp pháp luật: Đóng góp, đưa ra yêu cầu bảo vệ trật tự, an ninh quốc gia vào công trình xây dựng pháp luật, ký kết các giao ước, thỏa thuận quốc tế và hoàn thiện các thể chế.
 • Thực hiện biện pháp ngoại giao: Sử dụng toàn bộ khả năng, nguồn lực, điều kiện, cơ chế ngoại giao để thương lượng, thuyết phục, đàm phán, giải quyết tranh chấp quốc tế nhằm phục vụ yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia.
 • Thực hiện biện pháp khoa học – kỹ thuật: Đề ra những hiểu biết về tự nhiên xã hội kết hợp tư duy nhằm tạo ra các phương tiện phục vụ cho các yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia.
 • Thực hiện biện pháp về nghiệp vụ: Biện pháp công tác của các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ an ninh quốc gia theo quy định pháp luật.
 • Thực hiện biện pháp vũ trang: Sử dụng các nguồn lực về lực lượng, vũ khí, phương tiện, công cụ,… nhằm tăng hiệu quả trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.

>>>>>Xem thêm: Mô tả công việc giáo viên thể dục

Làm Sao Để Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia?

Như vậy, Blogvieclam.edu.vn đã chia sẻ đến các bạn những thông tin chi tiết, giải đáp “an ninh là gì?” cùng các vấn đề liên quan đến bảo vệ an ninh quốc gia. Nếu còn thắc mắc nào, hãy để lại bình luận phía dưới, chúng tôi sẽ giải đáp giúp các bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *