[Cập nhật mới] Chính sách lương và BHXH 2023 mà bạn cần biết

Chính sách lương và BHXH 2023 có những thay đổi, đây là một vấn đề mà cả người lao động và chủ sử dụng lao động cần nắm được. Để có được thông tin mới nhất, bạn hãy tham khảo nội dung sau của Blogvieclam.edu.vn nhé.

Bạn đang đọc: [Cập nhật mới] Chính sách lương và BHXH 2023 mà bạn cần biết

1. Từ ngày 1/7/2023 áp dụng tăng lương cơ sở

Chính sách lương và BHXH 2023

Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở được tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng với 9 nhóm đối tượng, cụ thể là:

 • Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
 • Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
 • Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
 • Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thoả thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
 • Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
 • Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
 • Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

2. Từ ngày 1/7/2023 tăng hàng loạt mức hưởng BHXH cho người lao động

Việc tăng mức lương cơ sở cho người lao động đã đến đến tăng hàng loạt mức hưởng BHXH. Tham khảo chi tiết qua nội dung dưới đây:

2.1 Tăng mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Theo quy định tại Điều 29 Luật BHXH 2014, thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau được tính bằng bằng 30% mức lương cơ sở.

Vậy nên, từ ngày 01/7/2023, khi mức lương cơ sở tăng lên thì mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau cũng tăng theo, từ 447.000 đồng/ngày lên 540.000 đồng/ngày.

2.2 Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Tăng mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Theo quy định tại Điều 38 Luật BHXH 2014, lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp bằng 2 lần mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở này được tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Do đó, từ ngày 01/7/2023, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tăng từ 2.980.000 đồng lên 3.600.000 đồng.

2.3 Tăng mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Theo quy định tại Điều 41 Luật BHXH 2014, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 01/7/2023, mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày là 540.000 đồng, tăng gần 100.000 đồng so với mức hiện hành 447.000 đồng.

2.4 Tăng mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Tìm hiểu thêm: Best seller là gì? Những cách dùng khác của cụm từ Best seller

Tăng mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều 48 Luật An toàn, vệ sinh lao động quy định, nếu người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% – 30% do tai nạn nghề nghiệp thì sẽ nhận được trợ cấp 1 lần. Mức trợ cấp này được tính theo số năm đóng BHXH, mức độ suy giảm lao động với công thức cụ thể như sau:

Trợ cấp = 5 * Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 5) * 0,5 * Mức lương cơ sở

Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/ tháng, mức trợ cấp 1 lần tính theo mức độ suy giảm lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng tăng theo. Cụ thể, nếu người lao động suy giảm 5% khả năng lao động thì mức trợ cấp nhận được sẽ tăng từ 7,45 triệu đồng lên 9 triệu đồng và cứ suy giảm thêm 1% được hưởng thêm 900.000 đồng.

2.5 Mức trợ cấp hàng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo Điều 49 Luật An toàn, vệ sinh lao động, trong trường hợp người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp dẫn tới giảm 31% khả năng lao động trở lên thì sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng.

Mức trợ cấp này được tính với công thức cụ thể như sau:

Trợ cấp/tháng = 30% * Mức lương cơ sở + (Tỷ lệ % suy giảm lao động – 31) * 2% * Mức lương cơ sở

Tại mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, người lao động sẽ được hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 540.000 đồng/tháng (mức cũ là 447.000 đồng/tháng) nếu suy giảm 31% khả năng lao động. Sau đó, cứ suy giảm thêm 1%thì người lao động được hưởng thêm 36.000 đồng/tháng.

2.6 Mức trợ cấp khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Theo quy định tại Điều 53 Luật An toàn, thân nhân của người lao động mất do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì sẽ được hưởng trợ cấp 1 lần như sau:

Trợ cấp 1 lần = 36 * Mức lương cơ sở

Với lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng, mức trợ cấp này sẽ tăng từ 53,64 triệu đồng lên thành 64,8 triệu đồng.

2.7 Trợ cấp mai táng

Theo Điều 66 Luật BHXH năm 2014, trợ cấp mai táng được tính với công thức sau:

Trợ cấp mai táng = 10 * Mức lương cơ sở

Từ 1/7/2013, trợ cấp mai táng được tăng từ 14,9 triệu đồng lên thành 18 triệu đồng khi mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

2.8 Trợ cấp tuất hàng tháng

Theo điều 68 Luật BHXH năm 2014, mức trợ cấp tuất hàng tháng được quy định như sau:

 • Thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng sẽ được nhận khoản trợ cấp bằng 70% mức lương cơ sở hàng tháng.
 • Các trường hợp còn lại sẽ nhận được khoản trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở mỗi tháng.

Hiện nay, mức trợ cấp tuất hàng tháng đang là 1,043 triệu đồng. Khi lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng, mức trợ cấp tuất hàng tháng cũng được tăng lên thành 1,26 triệu đồng/tháng.

3. Một số thay đổi liên quan bạn cần biết

Dưới đây là một số thay đổi về lương và BHXH 2023 mà bạn có thể tham khảo thêm:

3.1 Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Năm 2023, độ tuổi nghỉ hưu của lao động cũng tăng lên 3 tháng (áp dụng với lao động nam), 4 tháng (áp dụng với lao động nữ) so với năm 2022. Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2023 đối nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng. Đối với lao động nữ là từ đủ 56 tuổi.

Để nắm rõ hơn về sự thay đổi này, bạn hãy tham khảo thêm thông tin về “tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động” nhé.

3.2 Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/07/2023

Bắt đầu từ ngày 1/7/2023 sẽ có thay đổi, điều chỉnh tăng thêm từ 10,5% – 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mức này sẽ được áp dụng cho 8 đối tượng khác nhau. Đồng thời, những người nghỉ hưu trước 1/1/1995 đảm bảo mức nhận hàng tháng khoảng 3 triệu đồng/người/tháng.

3.3 Điều chỉnh mức đóng BHXH từ năm 2023

Bảo hiểm xã hội là một phần không thể thiếu, giúp người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2023, các mức đóng bảo hiểm của người lao động (lao động Việt Nam, lao động người nước ngoài) và cả doanh nghiệp đều có những thay đổi to lớn. Nó có ảnh hưởng không nhỏ đến việc thúc đẩy tỷ lệ người dân được hưởng lương hưu khi về già.

>>>>>Xem thêm: KPI của chuyên viên phân tích tài chính mới & chuẩn nhất

Điều chỉnh mức đóng BHXH từ năm 2023

Có thể nói, điều chỉnh này cũng cho thấy sự nỗ lực của Nhà nước trong việc cố nắng nâng cao chất lượng an sinh xã hội. Cập nhật thêm thông tin “Điều chỉnh mức đóng BHXH của doanh nghiệp và người lao động” và “Tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ năm 2023” để nắm được những thay đổi chi tiết nhất bạn nhé.

Chính sách lương và BHXH 2023 có những thay đổi như trên. Bạn cần phải nắm chắc vấn đề này để biết quyền và nghĩa vụ của mình ra sao. Mong rằng với thông tin trên của Blogvieclam.edu.vn sẽ hữu ích với bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *