Kế Toán Nội Bộ Là Gì? Yêu Cầu, Công Việc, Mức Lương Cập Nhật Mới Nhất 2024

Kế toán nội bộ là gì? Kế toán nội bộ chịu trách nhiệm phân tích và giải thích các dữ liệu kinh tế về những gì xảy ra trong công ty. Chức năng chính của công việc này là đánh giá chi phí và lợi ích thu được từ các khu vực sản xuất khác nhau.

Kế Toán Nội Bộ Là Gì Yêu Cầu, Công Việc, Mức Lương Cập Nhật Mới Nhất 2024

1. Kế Toán Nội Bộ Là Gì?

Kế toán nội bộ hay kế toán quản trị là người chịu trách nhiệm tập hợp tất cả các phát sinh thực tế, từ những phát sinh không có chứng từ tới phát sinh có hóa đơn chứng từ, qua đó lấy căn cứ xác định lãi lỗ của doanh nghiệp.

Để dễ hình dung hơn, bạn có thể hiểu vị trí này sẽ thực hiện các công việc tổng hợp, lưu trữ, kiểm tra chứng từ, theo dõi tài chính trong các hoạt động giao dịch, mua bán của doanh nghiệp từ lúc phát sinh đến khi kết thúc. Sau đó, họ sẽ báo cáo với quản lý doanh nghiệp để đưa ra quyết định trong việc sản xuất kinh doanh.

2. Vai Trò Của Kế Toán Nội Bộ

 • Kế toán nội bộ thu thập và cung cấp số liệu tài chính hỗ trợ quản lý đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn trong các thời điểm quan trọng.
 • Kế toán nội bộ ghi nhận đầy, đủ chính xác các giao dịch tài chính trước khi công khai hoặc chuyển đến các bộ phận khác trong doanh nghiệp.
 • Kế toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ phân tích dữ liệu tài chính, đánh giá tình hình hoạt động dựa trên các số liệu và đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.
 • Kế toán nội bộ đảm bảo toàn bộ các hoạt động kế toán và tài chính trong doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật.
 • Kế toán nội bộ quản lý ngân sách doanh nghiệp hiệu quả bằng cách phân tích chi phí và đưa ra các giải pháp khoa học hơn nhằm tối ưu ngân sách, tối đa lợi nhuận.

Vai Trò Của Kế Toán Nội Bộ

3. Mô Tả Công Việc Kế Toán Nội Bộ

Công việc của kế toán nội bộ tại các doanh nghiệp quy mô hay lĩnh vực khác nhau có những điểm khác biệt nhất định. Tuy vậy, đại đa phần các doanh nghiệp đều phân công cho kế toán nội bộ những nhóm nhiệm vụ cơ bản như sau:

 • Tiến hành lập chứng từ theo quy định; kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, chính xác của tất cả chứng từ kế toán của doanh nghiệp.
 • Tiến hành luân chuyển chứng từ kế toán hợp lệ theo đúng quy trình đến các bộ phận liên quan trong công ty.
 • Tiếp nhận và hạch toán nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp,
 • Quản lý, lưu trữ và bảo mật chứng từ, tài liệu khoa học và thuận tiện cho quá trình sử dụng sau này.
 • Phối hợp với các phòng ban khác trong doanh nghiệp để thực hiện những nhiệm vụ yêu cầu sự kết nối, chính xác và minh bạch cao.
 • Nắm vững các chứng từ để phục vụ cho quá trình lập báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng.
 • Liên tục cập nhật, thống kê các số liệu kinh doanh; lưu trữ và chuyển đến cấp trên để hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lược kinh doanh.

Các Công Việc Của Kế Toán Nội Bộ

4. Phân Loại Kế Toán Nội Bộ 

Kế toán nội bộ bao gồm tất cả các vị trí trong phòng kế toán (trừ kế toán thuế). Cụ thể như sau:

4.1. Kế Toán Thu Chi

Nhiệm vụ chính của kế toán thu chi bao gồm:

 • Cập nhật các khoản Thu – Chi – Tồn quỹ tiền mặt vào Sổ quỹ một cách chính xác, đầy đủ.
 • Báo cáo cho Kế toán trường, Ban giám đốc khi cần.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến quỹ tiền mặt khi được yêu cầu.

4.2. Kế Toán Kho

Kế toán kho có trách nhiệm:

 • Kiểm soát và kiểm kê hàng hóa trong kho.
 • Lập chứng từ xuất – nhập kho.
 • Hạch toán kế toán và kê khai thuế.
 • Báo cáo thống kê hàng hóa tồn đọng, đề xuất hướng giải quyết nhằm giảm thiểu hao hụt.
 • Các nghiệp vụ kế toán kho khác.

4.3. Kế Toán Ngân Hàng

Kế toán ngân hàng thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động tiền tệ của ngân hàng theo quy định của pháp luật. Theo đó, họ chịu trách nhiệm:

 • Phụ trách quy trình thanh toán: in chứng từ thanh toán; kiểm tra, chỉnh sửa giao dịch; soạn, in mẫu thanh toán;…
 • Kiểm soát số dư ngân hàng: cập nhật các khoản thanh toán qua ngân hàng vào hệ thống; cập nhật số dư ngân hàng hàng ngày;…
 • Các nghiệp vụ kế toán ngân hàng khác.

4.4. Kế Toán Tiền Lương

Kế toán tiền lương có nhiệm vụ:

 • Quản lý tất cả các nghiệp vụ C & B trong việc tính lương, thuế, bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm bổ sung, bảng chấm công.
 • Báo cáo Thanh toán; Giám sát đối chiếu.
 • Xử lý thanh toán cho nhân tài / khách hàng hàng ngày với độ chính xác cao và đúng hạn.
 • Các nghiệp vụ kế toán tiền lương khác.

4.5. Kế Toán Bán Hàng

Công việc của kế toán bán hàng như sau:

 • Tiếp nhận thông tin, nhu cầu và lên Đơn hàng & Hợp đồng theo đúng thông tin đã xác nhận với Khách hàng hoặc bộ phận kinh doanh.
 • Phối kết hợp, xử lý, đôn đốc, cập nhật, giám sát mọi tiến trình, diễn biến về đơn hàng, hợp đồng và các công việc (liên quan) của từng đơn hàng, hợp đồng phát sinh.
 • Phụ trách các phần hành nghiệp vụ liên quan đến Kế toán bán hàng.

4.6. Kế Toán Công Nợ

Kế toán công nợ đảm nhận các công việc kế toán về quản lý các khoản nợ mà doanh nghiệp phải thu về hoặc chi trả, bao gồm:

 • Thực hiện công việc hạch toán kế toán; lưu trữ, bảo mật các hồ sơ, chứng từ, tài liệu.
 • Làm việc với các khách hàng, đối tác về công nợ.

4.7. Kế Toán Tổng Hợp

Kế toán tổng hợp phụ trách chung các mảng liên quan đến kế toán doanh nghiệp:

 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ kế toán theo quy định.
 • Kiểm tra việc hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Kiểm tra, đối chiếu các số liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Hỗ trợ cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu với cơ quan thuế, các đoàn kiểm toán, thanh tra khi có phát sinh.
 • Theo dõi, kiểm soát công nợ, tài sản, chi phí toàn công ty.
 • Lập báo cáo tài chính theo quy định của công ty và pháp luật.

4.8. Kiểm Soát Nội Bộ

Công việc của kiểm soát nội bộ như sau:

 • Thực hiện nhiệm vụ thanh tra/ giám sát qua hàng ngày, theo đợt, định kỳ, đột xuất do Ban Kiểm soát triển khai.
 • Phân tích tình hình hoạt động; tư vấn, tham mưu, đề xuất phương án thanh tra, nâng cao chất lượng dịch vụ.
 • Xây dựng & tổ chức các hoạt động đào tạo, tái đào tạo liên quan đến trải nghiệm khách hàng.

5. Yêu Cầu Đối Với Kế Toán Nội Bộ

Để trở thành một kế toán nội bộ chuyên nghiệp và có khả năng thăng tiến trong tương lai, bạn cần đáp ứng những yêu cầu dưới đây:

Yêu Cầu Đối Với Kế Toán Nội Bộ

5.1. Chuyên Môn Về Nghiệp Vụ Kế Toán Và Tin Học Văn Phòng

Công việc của kế toán nội bộ gồm nhiều hoạt động mang tính chuyên môn cao như quản lý tài khoản, xử lý giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính,… Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, kế toán nội bộ cần nắm vững kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ kế toán cơ bản, quy trình kế toán, phương pháp phân tích tài chính,…

Với khối lượng công việc lớn như vậy, kế toán nội bộ sẽ cần đến sự hỗ trợ của các ứng dụng tin học văn phòng. Microsoft, Excel, Powerpoint là bộ ba ứng dụng kế toán nội bộ cần thực hiện thành thạo để xử lý công việc được giao đúng tiến độ.

5.2. Thành Thạo Các Phần Mềm Kế Toán

Không dừng lại ở việc thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, kế toán nội bộ giỏi cần am hiểu và sử dụng nhuần nhuyễn các phần mềm, ứng dụng kế toán. Bởi nhờ hỗ trợ của các phần mềm này, kế toán nội bộ có thể thực hiện chính xác hàng loạt nhiệm vụ phức tạp như nhập liệu, xử lý các giao dịch tài chính, lập báo cáo tài chính, phân tích dữ liệu,…

5.3. Kỹ Năng Lập Kế Hoạch

Lập kế hoạch là một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu đối với một kế toán nội bộ. Đây là kỹ năng giúp kế toán viên nội bộ có thể lập mục tiêu, phân tích số liệu cũng như đề xuất giải pháp thực hiện hữu ích cho quá trình phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, khi làm việc theo kế hoạch cụ thể, kế toán nội bộ có thể cân đối thời gian, đo lường kết quả để rút kinh nghiệm cho các nhiệm vụ trong tương lai.

5.4. Kỹ Năng Giao Tiếp

Giao tiếp, kết nối với các bộ phận là công việc thường nhật đối với một kế toán nội bộ. Với mỗi phòng ban, nhân viên kế toán sẽ phải có cách truyền đạt thông tin khác nhau sao cho đạt hiệu quả cao nhất trong công việc. Đồng thời biết lắng nghe yêu cầu của các bộ phận khác nhằm tối ưu hóa hoạt động kế toán.

5.5. Kỹ Năng Phân Bổ Và Quản Lý Thời Gian

Phân bổ và quản lý thời gian hiệu quả giúp kế toán nội bộ hoàn thành công việc năng suất, hiệu quả và đúng tiến độ. Kỹ năng này đặc biệt cần thiết trong những giai đoạn cao điểm thực hiện báo cáo tài chính, thanh toán, quyết toán,…

5.6. Kỹ Năng Thích ứng

Thị trường thay đổi từng ngày từng giờ, doanh nghiệp theo đó cũng phải có những điều chỉnh để bắt kịp xu thế. Khi đó, kế toán nội bộ cũng cần học tập, nâng cao kiến thức để đáp ứng những yêu cầu mới hơn, phức tạp hơn trong kinh doanh.

5.7. Kỹ Năng Ngoại Ngữ

Thành thạo ngoại ngữ là một lợi thế lớn với kế toán nội bộ, đặc biệt là các doanh nghiệp phát triển mạnh các hoạt động thương mại quốc tế. Kỹ năng này không chỉ giúp kế toán nội bộ thể hiện năng lực mà còn mở ra nhiều cơ hội làm việc tại các tập đoàn lớn trong tương lai.

6. Kế Toán Nội Bộ Và Kế Toán Thuế Có Gì Khác Nhau?

Kế toán nội bộ và kế toán thuế là hai vị trí có nhiều điểm tương đồng nhưng không hoàn toàn giống nhau. Cụ thể như sau:

Tiêu chí Kế toán nội bộ Kế toán thuế
Nhiệm vụ Xác định, lãi lỗ dựa trên quá trình tổng hợp số liệu kinh doanh của doanh nghiệp. Đảm bảo nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.
Trách nhiệm Quản lý chứng từ, chi phí liên quan trong nội bộ Quản lý chứng từ liên quan đến cơ quan thuế
Kiểm soát chứng từ Tất cả các tài liệu, văn bản, chứng từ liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Toàn bộ tài liệu theo quy định cơ quan thuế
Hạch toán Theo nguyên tắc nội bộ Theo quy định cơ quan thuế

7. Mức Lương Kế Toán Nội Bộ

Theo các khảo sát trong năm 2024 của JobsGO, mức lương kế toán nội bộ có từ 1 – 3 năm kinh nghiệm dao động từ 8 – 10 triệu đồng/tháng. Các vị trí quản lý, trưởng phòng, giám đốc mức lương có thể cao hơn, dao động từ 12 – 39 triệu đồng/tháng.

Mức Lương Kế Toán Nội Bộ

Bạn đã hiểu “kế toán nội bộ là gì?” rồi đúng không? Để tìm hiểu thêm về công việc, mức lương, cũng như yêu cầu cụ thể của các công ty đối với vị trí kế toán nội bộ, hãy click ngay

Câu hỏi thường gặp

1. Kế Toán Nội Bộ Có Thể Thuê Ngoài Được Không?

2. Tìm Việc Kế Toán Nội Bộ Chất Lượng Ở Đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *