Kế Toán Thuế Là Gì? Công Việc Kế Toán Thuế Phải Làm Là Gì?

Kế toán thuế là gì? Kế toán thuế là vị trí quan trọng, giúp xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế, đảm bảo doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động, tồn tại dưới sự quản lý của pháp luật. Công việc cụ thể của một nhân viên kế toán thuế như thế nào? Hãy cùng JobsGO tìm hiểu qua bài viết này bạn nhé.

1. Kế Toán Thuế Là Gì?

Kế toán thuế là gì? Kế toán thuế là một người hoặc một bộ phận trong tổ chức, doanh nghiệp hoặc hộ gia đình chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến tính toán, khai báo thuế và thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước.

Công việc của kế toán thuế là đảm bảo rằng tổ chức hoặc cá nhân tuân thủ đầy đủ các quy tắc, quy định về thuế và báo cáo tài chính một cách chính xác, kịp thời. Thông qua kế toán thuế, ban lãnh đạo công ty cũng sẽ nắm bắt được hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như số tiền đã nộp vào ngân sách.

Kế Toán Thuế Là Gì?

2. Kế Toán Thuế Có Vai Trò Như Thế Nào Trong Doanh Nghiệp?

Dưới đây là một số vai trò quan trọng của kế toán thuế đối với doanh nghiệp:

 • Giúp doanh nghiệp nắm rõ về tình hình kinh doanh: Kế toán thuế chịu trách nhiệm thu thập, phân tích dữ liệu thuế; từ đó cung cấp thông tin chi tiết và đáng tin cậy về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp. Các số liệu này giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định chiến lược và tái cơ cấu doanh nghiệp khi cần thiết.
 • Là cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan Nhà nước: Kế toán thuế chịu trách nhiệm thông báo với các cơ quan thuế về tình trạng hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua việc báo cáo thuế. Đồng thời, kế toán thuế cũng là người chịu trách nhiệm cập nhật, và thông báo cho Ban lãnh đạo công ty về các quy định, chính sách mới về thuế mà cơ quan Nhà nước mới ban hành.
 • Góp phần vào việc đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Dựa trên thông tin thu thập được, kế toán thuế có thể giúp cơ quan Nhà Nước hiểu rõ hơn về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và tránh các khoản phạt: Kế toán thuế đảm bảo rằng doanh nghiệp nộp thuế đầy đủ, chính xác và đúng hạn; qua đó giúp doanh nghiệp tránh được các khoản phạt từ phía cơ quan thuế.
 • Đề xuất các chiến lược thuế: Dựa trên kiến thức sâu rộng của mình, kế toán thuế có thể đề xuất cho Ban lãnh đạo công ty các chiến lược phù hợp nhằm giảm thiểu chi phí thuế mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước.
 • Cập nhật thay đổi mới nhất về thuế: Kế toán thuế luôn cập nhật và theo dõi thay đổi mới về các điều luật liên quan đến thuế; đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các yêu cầu thuế mới nhất và tránh được rủi ro liên quan đến việc thiếu thông tin hoặc thông tin không chính xác.

3. Mô Tả Công Việc Kế Toán Thuế

Mô Tả Công Việc Kế Toán Thuế

Kế toán thuế làm những gì? Công việc của kế toán thuế là gì? Dưới đây là thông tin chi tiết về các nhiệm vụ mà một kế toán thuế cần thực hiện hàng ngày, hàng tháng, hàng năm.

3.1. Công Việc Kế Toán Thuế Làm Đầu Năm Của Kế Toán Thuế Là Gì?

 • Kê khai và nộp thuế môn bài: Xác định xem doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế môn bài không và mức thuế áp dụng. Nếu doanh nghiệp thuộc diện phải nộp thuế môn bài, kế toán thuế cần chuẩn bị và điền đầy đủ thông tin vào các biểu mẫu kê khai thuế môn bài theo quy định của cơ quan thuế. Hạn chót nộp thuế môn bài là 31/1 hàng năm.
 • Nộp tờ khai thuế: Kế toán thuế cần thu thập thông tin về doanh thu, chi phí và các thông tin liên quan để điền vào tờ khai thuế theo quy định (thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp). Tiếp đến, kế toán thuế cần gửi tờ khai thuế đến cơ quan thuế đúng hạn và theo đúng quy định.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn: Kế toán thuế tiến hành thu thập các hóa đơn đã sử dụng trong quý IV của năm trước; tiếp đó lập và gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế đúng hạn, theo đúng quy định.

3.2. Công Việc Hàng Ngày

 • Thu thập hóa đơn: Thu thập hóa đơn đầu vào và đầu ra từ các đối tác kinh doanh.
 • Xử lý hóa đơn: Kiểm tra và nhập thông tin từ các hóa đơn vào hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 • Kiểm tra thông tin: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của thông tin trên hóa đơn như mã số thuế, địa chỉ, số lượng hàng hóa/dịch vụ, giá trị và các thông tin khác.
 • Xử lý thông tin không hợp lệ: Xử lý các trường hợp hóa đơn không hợp lệ bằng cách yêu cầu sửa đổi hoặc làm lại hóa đơn.
 • Nộp tiền thuế: Nộp các khoản thuế cần thiết đúng hạn và theo quy định của pháp luật.
 • Hạch toán giao dịch tài chính: Thực hiện các giao dịch tài chính như tiền đến, tiền đi và các giao dịch khác trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
 • Sắp xếp và lưu trữ hóa đơn: Sắp xếp các hóa đơn và chứng từ một cách cẩn thận và có hệ thống để dễ dàng tìm kiếm, truy xuất thông tin khi cần thiết.
 • Bảo quản hóa đơn: Đảm bảo hóa đơn, chứng từ được bảo quản an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo quản hồ sơ.
 • Xử lý hóa đơn hết hạn: Xử lý các hóa đơn và chứng từ hết hạn sử dụng theo quy định.
 • Chuẩn bị tài liệu: Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu và thông tin cần thiết cho quá trình kiểm toán và thanh tra thuế của cơ quan chức năng.

3.3. Công Việc Hàng Tháng Của Kế Toán Thuế Là Gì?

 • Lập tờ khai thuế GTGT: Đối với các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng, có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên, kế toán thuế phải lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng và nộp đúng hạn.
 • Lập tờ khai thuế TNCN: Nếu doanh nghiệp phát sinh số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ 50 triệu VNĐ trở lên, cần lập tờ khai thuế TNCN hàng tháng và nộp đúng thời hạn.
 • Lập tờ khai thuế cho các loại thuế khác (nếu có): Nếu doanh nghiệp phải nộp các loại thuế khác như thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu,… kế toán thuế cũng phải thực hiện việc lập tờ khai và nộp các loại thuế này hàng tháng.
 • Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng: Đối với các doanh nghiệp mới thành lập dưới 12 tháng, kế toán thuế cần lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng, bao gồm thông tin về các hóa đơn đã sử dụng và những hóa đơn bị hỏng.
 • Bút toán phân bổ tài sản cố định: Thực hiện việc phân bổ chi phí và trích hao tài sản cố định vào báo cáo tài chính hàng tháng.
 • Cân đối kế toán: Kiểm tra và cân đối các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán hàng tháng, đồng thời xử lý các chênh lệch và lập phương án xử lý để tránh dồn công việc vào cuối năm.

3.4. Công Việc Hàng Quý

 • Tờ khai thuế GTGT: Đối với các doanh nghiệp mới thành lập và có doanh thu ít hơn 50 tỷ VNĐ, cần lập tờ khai thuế GTGT theo quý và nộp đúng hạn.
 • Tờ khai thuế TNCN: Kế toán thuế cần lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và nộp đúng thời hạn.
 • Báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn: Lập báo cáo về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong quý, bao gồm thông tin về các hóa đơn đã sử dụng và những hóa đơn bị hỏng.

3.5. Công Việc Cuối Năm Của Kế Toán Thuế Là Gì?

 • Báo cáo tài chính: Đây là công việc quan trọng nhất của kế toán thuế vào cuối năm. Báo cáo tài chính cần được hoàn thành và bao gồm các phần chính sau:
 • Bảng cân đối kế toán: Tổng hợp tất cả các tài khoản và đối tượng tài sản, nợ và vốn.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh: Hiển thị lợi nhuận hoặc lỗ của doanh nghiệp trong năm tài chính qua các hoạt động kinh doanh.
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mô tả các dòng tiền thu và tiền chi của doanh nghiệp trong năm tài chính.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính: Giải thích và minh họa các số liệu và thông tin trong báo cáo tài chính.
 • Bảng cân đối số phát sinh tài khoản: Hiển thị các biến động trong tài khoản quan trọng trong năm tài chính.
 • Báo cáo thuế quý IV: Kế toán thuế cần lập và nộp báo cáo thuế quý IV đúng hạn, thông thường trước ngày 30 tháng 1 của năm tiếp theo.
 • Quyết toán thuế TNCN và TNDN: Ngoài việc nộp báo cáo thuế, doanh nghiệp cũng cần lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của năm và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm để tính toán số tiền thuế còn phải nộp hoặc làm thủ tục hoàn lại số tiền thuế thừa cho cơ quan thuế.
 • In sổ sách: Các sổ sách như Sổ cái các tài khoản, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ chi tiết các tài khoản, Bảng trích khấu hao tài sản cố định, Phiếu thu – chi,… cần được in, cũng như lưu trữ chuẩn xác để phục vụ cho quá trình kiểm toán và làm căn cứ cho báo cáo tài chính.
 • Chuẩn bị cho kiểm toán: Kế toán thuế cần chuẩn bị tất cả các tài liệu và số liệu cần thiết để hỗ trợ cho quá trình kiểm toán nếu cần thiết.

3.6. Công Việc Khác

Kế Toán Thuế Làm Những Gì?

Công việc khác của nhân viên kế toán thuế:

 • Giải quyết vấn đề với cơ quan thuế: Khi có vấn đề phát sinh liên quan đến thuế, nhân viên kế toán cần làm việc với cơ quan thuế để giải quyết, cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết.
 • Kiểm tra hồ sơ xuất khẩu: Thực hiện kiểm tra và đối chiếu thông tin trong bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật về thuế.
 • Lập báo cáo tổng hợp về thuế: Nhân viên kế toán thuế cần lập báo cáo tổng hợp liên quan đến thuế định kỳ, đôi khi cũng cần thực hiện lập báo cáo đột xuất khi có yêu cầu từ cấp trên hoặc cơ quan thuế.
 • Theo dõi tình hình ngân sách và hoàn thuế: Theo dõi tình hình tồn đọng, nộp ngân sách và hoàn thuế của doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện đúng hạn, tuân theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý hóa đơn thuế: Lập bảng thống kê và quản lý danh sách lưu trữ, giữ gìn, bảo quản hóa đơn thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tuân thủ quy định và tránh tình trạng thất thoát hoặc hư hỏng.
 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thuế: Kiểm tra tình hình sử dụng hóa đơn thuế và báo cáo lên cơ quan thuế địa phương hoặc Cục Thuế theo quy định.
 • Cập nhật thông tin về chính sách thuế: Theo dõi, cập nhật thường xuyên các chính sách, thông tin mới về luật thuế liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ quy định và tối ưu hóa lợi ích cho tổ chức.
 • Kiểm tra và điều chỉnh doanh thu, báo cáo thuế: Linh hoạt kiểm tra và đối chiếu các biên bản nhận hoặc trả hàng, tiến hành điều chỉnh doanh thu và báo cáo thuế khi có phát sinh để đảm bảo tính chính xác của thông tin, đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật.

4. Kế Toán Thuế Có Quyền Hạn Như Thế Nào?

Quyền hạn của kế toán thuế phụ thuộc vào phạm vi trách nhiệm và quy định cụ thể của từng doanh nghiệp hoặc tổ chức, cũng như quy định pháp luật thuế của quốc gia. Dưới đây là một số quyền hạn phổ biến mà một kế toán thuế thường có:

 • Tính toán và báo cáo thuế: Kế toán thuế có quyền tính toán số thuế phải nộp dựa trên các quy định thuế hiện hành và thông tin tài chính của doanh nghiệp. Họ cũng có trách nhiệm lập và nộp các báo cáo thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Tư vấn thuế: Kế toán thuế có thể cung cấp tư vấn về các vấn đề liên quan đến thuế cho các bộ phận khác trong doanh nghiệp. Điều này có thể bao gồm việc đề xuất các chiến lược thuế, giải đáp thắc mắc về các quy định thuế, hoặc hỗ trợ trong quá trình kiểm toán thuế.
 • Theo dõi thay đổi về luật thuế: Kế toán thuế cần cập nhật và theo dõi các thay đổi trong luật thuế để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định mới nhất và tối ưu hóa lợi ích thuế.
 • Làm việc với cơ quan thuế: Kế toán thuế thường là người liên lạc chính với cơ quan thuế, đại diện cho doanh nghiệp trong các vấn đề liên quan đến thuế, bao gồm việc trả lời các câu hỏi, cung cấp thông tin yêu cầu và giải quyết các vấn đề phát sinh.
 • Quản lý hồ sơ thuế: Kế toán thuế có trách nhiệm quản lý, bảo quản các tài liệu và hồ sơ liên quan đến thuế của doanh nghiệp, bao gồm hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế,…
 • Tổ chức và thực hiện kiểm toán thuế: Kế toán thuế có thể tham gia trong quá trình kiểm toán thuế của doanh nghiệp, cung cấp thông tin và hỗ trợ trong việc chuẩn bị tài liệu cần thiết cho kiểm toán.
 • Đề xuất xử lý hóa đơn cần thanh hủy: Kế toán thuế thực hiện kiểm tra, xác minh tính hợp lệ của hóa đơn cần thanh hủy theo quy định của pháp luật và thực hiện các thủ tục cần thiết để thanh hủy hóa đơn với cơ quan thuế địa phương.
 • Đánh giá khi phát hiện chênh lệch số liệu quyết toán thuế và báo cáo thuế: Kế toán thuế là người xác định nguyên nhân gây ra sự chênh lệch trong số liệu; đề xuất các biện pháp điều chỉnh hoặc sửa đổi và tham gia quá trình làm rõ, giải quyết sự chênh lệch với cơ quan thuế.
 • Chỉ cung cấp số liệu liên quan đến nghiệp vụ của bản thân: Kế toán thuế cần tuân thủ quy định về bảo mật thông tin và chỉ cung cấp các số liệu liên quan đến nghiệp vụ mà bản thân đang phụ trách sau khi có sự cho phép từ kế toán trưởng hoặc ban giám đốc. Đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là chính xác, đồng thời bảo vệ quyền riêng tư và bí mật của doanh nghiệp.

5. Yêu Cầu Với Vị Trí Kế Toán Thuế Là Gì?

5.1. Trình Độ Học Vấn

Để làm việc tại vị trí kế toán thuế, bạn cần có bằng cao đẳng lĩnh vực Tài chính, Kế toán trở lên. Nhiều ứng viên cũng học để lấy thêm các chứng chỉ CPA, CPO, ACCA để tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động và có cơ hội làm việc tại các doanh nghiệp lớn, các công ty đa quốc gia,…

Yêu Cầu Với Vị Trí Kế Toán Thuế Là Gì?

5.2. Kinh Nghiệm

Yêu cầu về kinh nghiệm đối với ứng viên kế toán thuế là khác nhau ở mỗi công ty. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều ưu tiên ứng viên có 1 – 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế hoặc các vị trí tương đương.

5.3. Kỹ Năng

Các kỹ năng quan trọng với vị trí kế toán thuế bao gồm:

 • Kiến thức vững về luật thuế: Hiểu biết sâu sắc về các quy định thuế, luật kế toán và các văn bản hướng dẫn liên quan để áp dụng chính sách thuế một cách chính xác.
 • Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề: Khả năng phân tích tình huống, xác định vấn đề và đưa ra các giải pháp hiệu quả để xử lý các tình huống liên quan đến thuế.
 • Kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán: Có khả năng làm việc với các phần mềm kế toán và các công cụ tính toán thuế để thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế một cách hiệu quả, chính xác.
 • Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty, cũng như với cơ quan thuế và các bên liên quan.
 • Kỹ năng quản lý thời gian: Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc một cách hiệu quả để đảm bảo các nhiệm vụ được hoàn thành đúng hạn.
 • Kỹ năng làm việc nhóm: Có khả năng hỗ trợ và làm việc cùng đồng nghiệp để đạt được mục tiêu chung của tổ chức.
 • Kỹ năng nắm bắt thông tin: Khả năng nhanh chóng nắm bắt thông tin mới, cập nhật các thay đổi về luật thuế và áp dụng chúng vào công việc hàng ngày.

6. Điểm Khác Nhau Giữa Kiểm Toán Và Kế Toán Thuế Là Gì?

Yếu tố Kế toán thuế Kiểm toán
Trách nhiệm chính Quản lý và thực hiện các nhiệm vụ về thuế cho doanh nghiệp. Đảm bảo tuân thủ các quy định thuế và báo cáo thuế đúng hạn. Đánh giá và xác minh độ chính xác của thông tin tài chính của doanh nghiệp. Đảm bảo tính đáng tin cậy của báo cáo tài chính.
Phạm vi công việc Tập trung vào việc tính toán, khai báo và nộp thuế. Thực hiện các công việc liên quan đến hóa đơn, báo cáo thuế và tuân thủ các quy định về thuế. Tập trung vào xác minh, kiểm tra và đánh giá hồ sơ tài chính của doanh nghiệp. Đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của thông tin tài chính.
Mục tiêu chính Đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đầy đủ quy định về thuế và nộp thuế đúng hạn. Đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của báo cáo tài chính để cung cấp thông tin cho các bên liên quan.
Công cụ chính Phần mềm kế toán, hệ thống quy trình và quy định về thuế. Các phương pháp kiểm toán, hệ thống kiểm tra và đánh giá rủi ro.
Liên quan đến Tài liệu và thông tin về thuế, hóa đơn, báo cáo thuế, các quy định về thuế. Tài liệu tài chính, hồ sơ kế toán, báo cáo tài chính, các chuẩn mực kế toán quốc tế.
Thời gian Công việc thường xuyên, hàng ngày và hàng tháng. Thực hiện trong giai đoạn cuối năm hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp.
Người thực hiện Kế toán thuế hoặc nhân viên thuế Kế toán trưởng hoặc kiểm toán viên
Đơn vị chủ quản Là nhân sự inhouse, ký kết hợp đồng lao động, nhận lương hàng tháng Là nhân sự hoạt động độc lập, thường ký kết hợp đồng dịch vụ, nhận lương theo hợp đồng

Bạn đã hiểu “kế toán thuế là gì?” rồi đúng không? Nếu bạn đang tìm kiếm việc làm kế toán thuế, hãy truy cập ngay vào JobsGO nhé.

Câu hỏi thường gặp

1. Kế Toán Thuế Cần Có Bằng Cấp Tối Thiểu Nào?

2. Làm Thế Nào Để Hạn Chế Rủi Ro Khi Làm Kế Toán Thuế?

3. Kế Toán Thuế Có Thể Thăng Tiến Lên Vị Trí Nào?

4. Dịch Vụ Kế Toán Thuế Là Gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *