Mẫu công văn xin chốt đóng BHXH mới nhất 2024

Công văn xin chốt đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là một công cụ quan trọng giúp người lao động và đơn vị sử dụng lao động thực hiện quy trình chốt sổ BHXH một cách chính xác, đầy đủ. Bằng việc sử dụng mẫu công văn xin chốt đóng BHXH, việc yêu cầu và xác nhận chốt sổ BHXH trở nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian.

1. Chốt sổ BHXH nghĩa là gì?

Chốt sổ BHXH là một thủ tục quan trọng, được thực hiện sau khi người lao động ngừng đóng bảo hiểm tại một đơn vị. Đơn vị quản lý BHXH ghi lại toàn bộ thông tin về tham gia BHXH, thất nghiệp và y tế trên sổ của người lao động.

Chốt sổ BHXH nghĩa là gì?

Quá trình chốt sổ BHXH bao gồm thu thập thông tin về tiền đóng bảo hiểm, thời gian tham gia, lương hưu và các lợi ích khác từ BHXH. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc đóng – nhận quyền lợi BHXH.

2. Mẫu công văn xin chốt đóng BHXH gồm những nội dung gì?

Một mẫu công văn xin chốt sổ BHXH sẽ cần có đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Phần mở đầu:
 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, thời gian viết đơn.
 • Tên công ty yêu cầu chốt sổ BHXH, số hiệu, tên viết tắt.
 • Tên công văn: CÔNG VĂN XIN CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI.
 • Phần nội dung:
 • Kính gửi đơn vị BHXH tại khu vực đăng ký.
 • Tên đơn vị yêu cầu chốt sổ BHXH, mã số quản lý, địa chỉ.
 • Nội dung công văn gồm thông tin thanh lý hợp đồng với người lao động, đề nghị chốt sổ BHXH.
 • Thông tin hồ sơ gửi kèm (biên bản thanh lý hợp đồng, photo giấy tờ pháp lý của người lao động,…).
 • Phần kết: Đại diện công ty ký tên, đóng dấu.

3. Mẫu công văn xin chốt đóng BHXH

Tham khảo ngay mẫu công văn xin chốt đóng BHXH dưới đây để thực hiện các thủ tục chốt BHXH nhanh chóng, đúng quy định bạn nhé.

 

TÊN CÔNG TY, DOANH NGHIỆP YÊU CẦU CHỐT SỔ BẢO HIỂM

Số: abc/CV-Tên công ty viết tắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Địa chỉ trụ sở chính cấp tỉnh, ngày tháng …. năm…

CÔNG VĂN XIN CHỐT SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội [Quận/Huyện/Thị xã quản lý bảo hiểm xã hội của Công ty]

– Tên đơn vị: [Tên Công ty có nhu cầu chốt sổ bảo hiểm xã hội cho Người lao động]

– Mã số quản lý: [Mã số bảo hiểm của Công ty] (mã sử dụng để đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng của công ty)

– Địa chỉ: [Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp]

Tháng [—], năm [—], nhân sự làm việc cho [Tên Công ty] có sự thay đổi. [Tên Công ty] và (một số) Người lao động tiến hành thanh lý Hợp đồng lao động, cụ thể:

1/ Thanh lý Hợp đồng lao động với Ông/Bà Nguyễn A

2/ Thanh lý Hợp đồng lao động với Ông/Bà Nguyễn B….

Để hoàn tất các trách nhiệm của Công ty theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, Công ty gửi công văn này đến Bảo hiểm xã hội [Quận/Huyện/Thị xã quản lý bảo hiểm xã hội của Công ty] đề nghị chốt sổ bảo hiểm xã hội đối với các cá nhân có tên trên.

Hồ sơ gửi kèm bao gồm:

(i) Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động số [—] giữa Công ty [—] và Ông/Bà Nguyễn A; (ii) Biên bản thanh lý Hợp đồng lao động số [—] giữa Công ty [—] và Ông/Bà Nguyễn B; (iii) Bản photo giấy tờ pháp lý của Ông/Bà Nguyễn A; (iv) Bản photo giấy tờ pháp lý của Ông/Bà Nguyễn B

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Chức danh

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TẢI MẪU CÔNG VĂN XIN CHỐT ĐÓNG BHXH

4. Quy định về chốt sổ BHXH

Theo Luật BHXH 2014, Khoản 5, Điều 21, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH để trả sổ BHXH cho người lao động khi hợp chấm dứt. Đồng thời, theo Bộ luật Lao động 2019, Khoản 3, Điều 48, người sử dụng lao động cũng phải hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại các giấy tờ liên quan cho người lao động.

Người lao động không có quyền tự chốt sổ BHXH mà phải dựa vào sự phối hợp từ phía người sử dụng lao động để đảm bảo tính chính xác và hợp lệ của sổ BHXH.

Quy định về chốt sổ BHXH

Theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải đóng đủ các khoản phải nộp và cung cấp sổ BHXH để cơ quan BHXH có thể giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nếu đơn vị chưa đóng đủ, cần xác nhận sổ BHXH đến thời điểm đã đóng đủ và sau khi thu hồi được số tiền còn nợ, đơn vị sẽ cung cấp xác nhận bổ sung trên sổ BHXH.

Trong trường hợp người lao động nghỉ việc mà đơn vị cũ chưa chốt sổ BHXH thì người lao động sẽ có quyền liên hệ với đơn vị đó yêu cầu hoàn thiện thủ tục chốt sổ BHXH. Nếu đơn vị cố tình không thực hiện, người lao động có quyền khiếu nại tới Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân tại nơi đơn vị đặt trụ sở chính để kiện doanh nghiệp vì vi phạm quy định.

5. Thủ tục chốt sổ BHXH

Để thực hiện việc chốt sổ BHXH, đơn vị sử dụng lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Tờ bìa sổ BHXH: Đây là trang bìa của sổ BHXH, chứa thông tin cơ bản về người lao động và đơn vị sử dụng lao động.
 • Các tờ rời của sổ BHXH (nếu có): Nếu sổ BHXH có các tờ rời đi kèm như các tờ rời ghi lại các khoản đóng BHXH hàng tháng, cần chuẩn bị và nộp cả những tờ rời này.
 • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
 • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS): Đây là mẫu bảng kê được sử dụng để ghi lại thông tin chi tiết về việc đóng BHXH, bao gồm các khoản đóng của người lao động và đơn vị sử dụng lao động.
 • Công văn chốt sổ của đơn vị: Đây là công văn mẫu từ đơn vị sử dụng lao động, xác nhận việc chốt sổ BHXH và cung cấp thông tin liên quan.

Trong quá trình chốt sổ BHXH, mẫu công văn xin chốt đóng BHXH có vai trò quan trọng, giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch của quá trình này. Việc sử dụng mẫu công văn phù hợp, chuẩn xác sẽ giúp người lao động và đơn vị sử dụng lao động hoàn thành thủ tục chốt sổ BHXH một cách hiệu quả. Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích với các bạn đọc quan tâm đến này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *