Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì? 04 Quy Định Quan Trọng Bạn Cần Nhớ

Phụ lục hợp đồng là một loại văn bản thường được sử dụng trong quá trình lập cũng như thực hiện hợp đồng giữa các bên tham gia. Vậy phụ lục hợp đồng là gì? Có những quy định nào về phụ lục hợp đồng? Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết nhất về phụ lục hợp đồng.

Bạn đang đọc: Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì? 04 Quy Định Quan Trọng Bạn Cần Nhớ

1. Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì?

Phụ lục hợp đồng là một phần bổ sung hoặc mở rộng của hợp đồng chính, thường chứa các điều khoản, điều kiện, thông tin cụ thể hơn liên quan đến hợp đồng. Nó có thể được sử dụng để thay đổi, mở rộng hoặc làm rõ những điều khoản đã được quy định trong hợp đồng gốc.

Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì?

Mục đích chính của phụ lục là đảm bảo rằng các điều khoản của hợp đồng được hiểu rõ và chi tiết hơn, tránh hiểu lầm, tranh chấp. Phụ lục thường đi kèm với hợp đồng chính và có thể được thêm vào sau khi hợp đồng đã được ký kết, nhưng cần sự đồng thuận của tất cả các bên liên quan.

Theo quy định của Điều 22, Bộ Luật Lao động năm 2019, phụ lục hợp đồng là một thành phần của hợp đồng lao động và có hiệu lực tương đương với hợp đồng lao động. Điều 403 của Bộ Luật Dân sự năm 2015 cũng quy định, hợp đồng dân sự có thể kèm theo một phụ lục nhằm mục đích quy định chi tiết về các điều khoản của hợp đồng.

2. Các Loại Phụ Lục Hợp Đồng

Có 2 loại phụ lục hợp đồng là phụ lục quy định chi tiết và phụ lục sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:

2.1 Phụ Lục Quy Định Chi Tiết

Trong một số trường hợp, hợp đồng có thể được soạn ngắn gọn chỉ với việc nêu rõ các điều khoản chính. Để giải thích và quy định chi tiết hơn, phụ lục hợp đồng được tạo ra. Phụ lục này mô tả và làm rõ các điều khoản của hợp đồng một cách chi tiết. Trong trường hợp này, nội dung của phụ lục được thực hiện để bổ sung và không trái ngược với nội dung của hợp đồng chính.

Ví dụ, khi hợp đồng chỉ đề cập ngắn gọn về các điều kiện thanh toán, phụ lục có thể chi tiết hóa về các khoản thanh toán cụ thể, thời gian và các điều kiện liên quan khác một cách rõ ràng.

2.2 Phụ Lục Sửa Đổi, Bổ Sung

Đối với một số trường hợp, sau khi hợp đồng đã được ký kết, hai bên có nhu cầu thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung một số điều khoản cụ thể. Để thực hiện điều này một cách minh bạch và hợp pháp, phụ lục hợp đồng được sử dụng. Phụ lục này được ký kết để chứa đựng các thay đổi chi tiết, điều chỉnh hoặc bổ sung vào hợp đồng chính, đồng thời không làm thay đổi ý định ban đầu của hợp đồng.

Ví dụ, nếu có nhu cầu điều chỉnh mức giá hoặc thay đổi một số điều kiện giao hàng, phụ lục có thể được sử dụng để ghi chép và thừa nhận những thay đổi này một cách rõ ràng.

3. Những Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng

Tìm hiểu thêm: Top 12 trường đào tạo công nghệ thông tin ở Hà Nội uy tín

Những Quy Định Về Phụ Lục Hợp Đồng

Để sử dụng phụ lục hợp đồng đúng quy định, các bên tham gia cần lưu ý một số vấn đề sau:

3.1 Hiệu Lực Của Phụ Lục Hợp Đồng

Theo Điều 403 của Bộ Luật Dân sự năm 2015, phụ lục hợp đồng do được ban hành đồng thời với hợp đồng chính nên sẽ có hiệu lực tương đương với hợp đồng đó. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung nào được quy định trong phụ lục sẽ chỉ có hiệu lực khi và chỉ khi hợp đồng chính còn hiệu lực.

3.2 Nội Dung Của Phụ Lục Hợp Đồng

Cũng theo Điều 403, Bộ Luật Dân sự:

“Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung chính của hợp đồng. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.”

Vì phụ lục hợp đồng được xem là một thành phần không thể tách rời của hợp đồng, do đó, nếu nội dung của phụ lục không tương thích với nội dung của hợp đồng chính, phụ lục sẽ không có hiệu lực, trừ khi có thỏa thuận khác từ tất cả các bên.

Cần lưu ý rằng, trong trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu, hiệu lực của hợp đồng chính vẫn được duy trì. Tuy nhiên, nếu hợp đồng chính trở nên vô hiệu toàn bộ hoặc một phần, thì phụ lục hợp đồng cũng sẽ bị ảnh hưởng tương ứng với phần bị vô hiệu trong hợp đồng chính.

3.3 Số Lần Ký Tối Đa Của Phụ Lục Hợp Đồng

Hiện tại, không có quy định cụ thể từ pháp luật về việc giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng. Do đó, khi các bên đồng thuận về việc sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các điều khoản trong hợp đồng, họ có thể tự do ký thêm phụ lục hợp đồng để thực hiện những thay đổi đó.

3.4 Quy Định Về Việc Báo Trước Khi Ký Phụ Lục Hợp Đồng

Theo quy định tại Điều 33 của Bộ Luật Lao động 2019: “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu một bên muốn thực hiện sửa đổi hoặc bổ sung nội dung của hợp đồng thì phải thông báo cho bên còn lại biết trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần được sửa đổi hoặc bổ sung”.

4. Phân Biệt Phụ Lục Hợp Đồng Và Hợp Đồng Phụ

Phụ lục hợp đồng và hợp đồng phụ có một số điểm khác biệt như sau:

Tiêu chí so sánh Phụ lục hợp đồng Hợp đồng phụ
Định nghĩa Phụ lục hợp đồng là một văn bản đi kèm với hợp đồng chính và có mục tiêu là bổ sung, điều chỉnh hoặc mô tả chi tiết các điều khoản cụ thể của hợp đồng chính. Hợp đồng phụ là một loại hợp đồng độc lập và đầy đủ về nội dung. Nó tồn tại riêng lẻ và không bắt buộc phải đi kèm với một hợp đồng chính.
Mục đích Phụ lục thường được sử dụng để làm rõ, mở rộng hoặc điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng chính. Nó giúp tránh hiểu lầm và tạo ra sự rõ ràng trong việc thực hiện hợp đồng. Hợp đồng phụ có thể là một thỏa thuận riêng biệt, một bổ sung hoặc một giao dịch độc lập mà không liên quan trực tiếp đến hợp đồng chính.
Hiệu lực Hiệu lực của phụ lục thường phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Hiệu lực của hợp đồng phụ không phụ thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính.

5. Câu Hỏi Thường Gặp Về Phụ Lục Hợp Đồng

5.1 Làm Thế Nào Để Thêm Một Phụ Lục Vào Hợp Đồng?

>>>>>Xem thêm: Proposal là gì? Cách viết Proposal chuẩn thuyết phục khách hàng

Làm Thế Nào Để Thêm Một Phụ Lục Vào Hợp Đồng?

Để thêm một phụ lục vào hợp đồng, các bên tham gia thường cần thống nhất về nội dung cụ thể và sau đó lập một văn bản phụ lục được ký kết, đính kèm vào hợp đồng chính.

5.2 Phụ Lục Có Thể Được Thay Đổi Hay Không?

Phụ lục có thể được thay đổi nếu tất cả các bên đồng ý về sự điều chỉnh. Quy trình này thường yêu cầu việc lập một phụ lục mới hoặc sửa đổi phụ lục hiện tại và được ký kết bởi tất cả các bên tham gia.

5.3 Làm Thế Nào Để Giải Quyết Tranh Chấp Liên Quan Đến Phụ Lục Hợp Đồng?

Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến phụ lục hợp đồng, việc giải quyết thường dựa vào quy định của hợp đồng chính và phụ lục. Các bên có thể lựa chọn giải quyết thông qua thương lượng hoặc theo các quy trình khác được quy định trong tài liệu hợp đồng.

Tóm lại, phụ lục hợp đồng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh và mở rộng các điều khoản của hợp đồng chính. Hy vọng rằng qua những chia sẻ trên đây, các bạn đã hiểu rõ “phụ lục hợp đồng là gì? cùng các quy định liên quan nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *