Tiền đóng quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế không?

Việc xây dựng và duy trì quỹ phòng chống thiên tai là điều cần thiết và là một trong những nghĩa vụ quan trọng của công dân. Vậy, người dân cần đóng góp bao nhiêu cho quỹ phòng chống thiên tai? Tiền đóng quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế không? Tiền đóng quỹ phòng chống thiên tai là trước hay sau thuế? Không đóng quỹ phòng, chống thiên tai sẽ bị xử phạt như thế nào? Bạn hãy cùng JobsGO tìm hiểu nhé!

Quỹ phòng chống thiên tai là gì?

Quỹ phòng chống thiên tai là gì?

Quỹ phòng chống thiên tai là gì? Quỹ phòng chống thiên tai là một quỹ được thành lập tại cấp tỉnh theo quy định của Luật Phòng chống thiên tai năm 2013 và được quản lý bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Quỹ này không thuộc phạm vi ngân sách nhà nước và không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Mục đích chính của quỹ phòng chống thiên tai là hỗ trợ các hoạt động liên quan đến phòng chống thiên tai. Quỹ được sử dụng để cung cấp hỗ trợ cho các hoạt động cứu trợ khẩn cấp như cung cấp lương thực, nước uống, thuốc chữa bệnh và các nhu cầu cấp thiết khác cho những người bị thiệt hại do thiên tai. Ngoài ra, quỹ cũng được sử dụng để hỗ trợ tu sửa nhà ở, cơ sở y tế, trường học và xử lý vệ sinh môi trường trong các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tiền đóng quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế không?

Theo Khoản 3 Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh.

Công văn 3275/TCT-DNNCN năm 2020 của Tổng Cục thuế cũng xác nhận rằng người lao động tại các tổ chức có đóng góp vào Quỹ phòng chống thiên tai, được thành lập theo quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP của Chính phủ, được tính giảm trừ vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Tiền đóng quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế không? Tiền lương ủng hộ Quỹ phòng chống thiên tai của người lao động sẽ được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

Quy định đóng quỹ phòng chống thiên tai

Theo Nghị định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai số 78/2021/NĐ-CP, đối tượng, thời gian và số tiền đóng quỹ phòng, chống thiên tai cụ thể như sau:

Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động hoặc tham gia phòng, chống thiên tai tại Việt Nam.

Đối tượng được miễn đóng góp

Quy định liệt kê các đối tượng được miễn đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai, bao gồm:

 • Người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Đối tượng bảo trợ xã hội đang nhận trợ cấp xã hội hàng tháng.
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang đang nhận phụ cấp sinh hoạt phí.
 • Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung, dài hạn tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, dạy nghề.
 • Người khuyết tật hoặc suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh tâm thần.
 • Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên.
 • Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.
 • Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, thành viên hộ gia đình ở các vùng khó khăn, các vùng bị thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn.
 • Hợp tác xã không có nguồn thu.
 • Tổ chức kinh tế bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản hoặc do ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp

Đối tượng nào được miễn giảm, hoãn đóng quỹ phòng chống thiên tai

Tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ cấp tỉnh. Mức giảm đóng góp quỹ tương ứng mức giảm thuế thu nhập doanh nghiệp do cơ quan Thuế công bố hàng năm.

Mức đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai

 • Đối với tổ chức: Mức đóng góp bắt buộc từ các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31 tháng 12 hàng năm của tổ chức. Tuy nhiên, mức đóng góp tối thiểu là 500 nghìn đồng và tối đa là 100 triệu đồng. Số tiền đóng góp được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức.
 • Đối với cá nhân: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp sẽ đóng ½ của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Trường hợp người lao động có nhiều hợp đồng với nhiều doanh nghiệp, chỉ phải đóng góp một lần theo hợp đồng lao động có thời gian dài nhất. Các cá nhân khác ngoài ngoài những đối tượng kể trên sẽ đóng góp 10.000 đồng/người/năm.

Thời hạn nộp quỹ phòng chống thiên tai:

 • Đối với cá nhân: Thời hạn nộp quỹ là đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm.
 • Đối với tổ chức kinh tế hạch toán độc lập: Thời hạn nộp quỹ là đến hết ngày 30 tháng 10 hàng năm cho lần đóng góp đầu tiên và đến hết ngày 31 tháng 12 hàng năm cho số tiền còn lại phải đóng góp.

Đóng chậm, không đóng quỹ phòng, chống thiên tai bị phạt như thế nào?

Theo Điều 11, Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều: Cá nhân, tổ chức không đóng quỹ phòng, chống thiên tai hàng năm sẽ bị phạt tiền gấp 2 lần mức phải đóng theo từng đợt, nhưng tối thiểu 50.000 đồng và tối đa không quá 50.000.000 đồng.

Kết luận

Các quy định về việc đóng quỹ phòng chống thiên tai, bao gồm vấn đề “Tiền đóng quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế không?” đều đã được trình bày rõ ràng trong Thông tư 111/2013/TT-BTC, Công văn 3275/TCT-DNNCN năm 2020, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP, Nghị định 78/2021/NĐ-CP. Người dân cần tuân thủ các quy định về việc đóng quỹ phòng chống, thiên tai nhằm đảm bảo nguồn lực cần thiết để ứng phó với thiên tai và hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *