Mô hình ADDIE là gì? Ứng dụng ADDIE trong thiết kế chương trình đào tạo

Mô hình ADDIE là gì? Đây là một quy trình thiết kế chương trình đào tạo phổ biến, bao gồm 5 giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai và đánh giá. Được áp dụng rộng rãi trong giáo dục và doanh nghiệp, nó giúp đảm bảo hiệu quả và chất lượng của chương trình đào tạo.

1. Mô hình ADDIE là gì? Nguồn gốc từ đâu?

Mô hình ADDIE là một phương pháp thiết kế, phát triển giáo dục/triển khai học tập truyền thống được sử dụng rộng rãi trong ngành giáo dục và đào tạo. ADDIE là viết tắt của 5 giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục theo thứ tự: Analysis (Phân tích), Design (Thiết kế), Development (Phát triển), Implementation (Triển khai) và Evaluation (Đánh giá). Mô hình này giúp đảm bảo việc phát triển nội dung giáo dục hoặc chương trình đào tạo được tiến hành một cách hệ thống và hiệu quả.

Mô hình ADDIE được phát triển vào năm 1975 tại Trung tâm Công nghệ Giáo dục tại Đại học Bang Florida, ban đầu nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đào tạo quân sự của quân đội Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhờ tính hiệu quả của nó, mô hình này đã nhanh chóng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Mô hình ADDIE là gì? Nguồn gốc từ đâu?

ADDIE dựa trên mô hình tiếp cận 5 bước, tạo nên một quy trình chặt chẽ và có hệ thống. Người thực hiện cần hoàn thành mỗi giai đoạn trước khi tiến hành giai đoạn sau, tạo ra một quy trình phát triển học tập có tính logic và cấu trúc.

Tuy nhiên, theo sự thay đổi của thời gian và xu hướng học tập hiện đại, ADDIE đã trở nên linh hoạt hơn. Mô hình này đã thích nghi với nhu cầu thực tế, được sử dụng rộng rãi trong doanh nghiệp, công ty và nhiều lĩnh vực khác. Sự linh hoạt này giúp tạo ra các biến thể và phương pháp sáng tạo của ADDIE để đáp ứng môi trường học tập đa dạng và thay đổi trong thế giới ngày nay.

2. Tầm quan trọng của mô hình ADDIE

Mô hình ADDIE có tầm quan trọng rất lớn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo vì nó đảm bảo việc phát triển nội dung học tập, chương trình đào tạo được thực hiện một cách có hệ thống, khoa học, hiệu quả. Cụ thể, nó góp phần:

 • Hệ thống hóa quy trình: ADDIE cung cấp một quy trình học tập được hệ thống hóa từ đầu đến cuối. Các bước rõ ràng và tuần tự giúp đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của việc phát triển giáo dục được xem xét, giải quyết một cách đầy đủ.
 • Tập trung vào người học: Mô hình này đặt người học lên trung tâm, đảm bảo rằng các mục tiêu học tập và nhu cầu của người học được đáp ứng. Qua việc phân tích và đánh giá, ADDIE đảm bảo rằng nội dung học tập phù hợp, hấp dẫn với người học.
 • Đảm bảo chất lượng: ADDIE giúp đảm bảo rằng các chương trình đào tạo và giáo dục được phát triển với chất lượng cao. Các bước kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục đảm bảo rằng nội dung học tập đáp ứng mục tiêu, tiêu chuẩn chất lượng đã đề ra.
 • Linh hoạt và sáng tạo: Mô hình ADDIE cho phép linh hoạt và tùy chỉnh theo nhu cầu và yêu cầu cụ thể của môi trường học tập. Các nhà phát triển giáo dục có thể áp dụng biến thể và phương pháp sáng tạo để đáp ứng các yêu cầu khác nhau.
 • Quản lý dự án: ADDIE cung cấp một khuôn khổ quản lý dự án rõ ràng cho việc phát triển giáo dục và đào tạo. Việc phân chia quy trình thành các giai đoạn giúp quản lý thời gian, nguồn lực và công việc một cách hiệu quả.
 • Áp dụng đa dạng: Mô hình ADDIE có thể áp dụng trong nhiều lĩnh vực và môi trường học tập khác nhau. Từ giáo dục truyền thống đến học tập trực tuyến và đào tạo doanh nghiệp, ADDIE luôn có giá trị trong việc phát triển nội dung học tập.

3. Ưu điểm, hạn chế của mô hình ADDIE

Ưu điểm, hạn chế của mô hình ADDIE

Mô hình ADDIE được sử dụng phổ biến, rộng rãi ở nhiều lĩnh vực bởi những ưu điểm vượt trội. Tuy nhiên, nó cũng vẫn tồn tại một số điểm hạn chế nhất định. Cùng JobsGO tìm hiểu những ưu điểm, hạn chế này nhé.

3.1 Ưu điểm

 • Hệ thống hóa và cấu trúc: ADDIE cung cấp một quy trình học tập rõ ràng, có cấu trúc và tuần tự, giúp đảm bảo rằng việc phát triển nội dung học tập được thực hiện một cách hợp lý, có hệ thống.
 • Tập trung vào người học: Mô hình này đặt người học lên trung tâm, đảm bảo rằng các chương trình đào tạo và giáo dục đáp ứng đúng mục tiêu, nhu cầu của người học.
 • Đảm bảo chất lượng: ADDIE cho phép các giai đoạn kiểm tra, đánh giá và cải tiến liên tục, đảm bảo rằng nội dung học tập đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và mục tiêu đề ra.
 • Linh hoạt và sáng tạo: Mô hình ADDIE có tính linh hoạt, cho phép nhà phát triển giáo dục áp dụng biến thể và phương pháp sáng tạo để đáp ứng các yêu cầu đa dạng của môi trường học tập.
 • Tích hợp quản lý dự án: ADDIE cung cấp một khuôn khổ quản lý dự án rõ ràng, giúp quản lý thời gian và nguồn lực hiệu quả trong quá trình phát triển học tập.

3.2 Hạn chế

 • Tốn thời gian: Mô hình ADDIE có thể tốn nhiều thời gian vì việc thực hiện đầy đủ các giai đoạn phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai và đánh giá.
 • Chưa thích ứng nhanh chóng: Do tính tuần tự và hệ thống của mô hình ADDIE, nó có thể không phù hợp cho những tình huống yêu cầu thay đổi và phản hồi nhanh chóng.
 • Đòi hỏi nguồn lực và chuyên môn cao: Việc thực hiện đầy đủ các giai đoạn của ADDIE đòi hỏi nguồn lực và kỹ năng chuyên môn cao từ các nhà phát triển giáo dục.
 • Cần phải cập nhật: Với sự thay đổi của thời gian và công nghệ, mô hình ADDIE cần được cập nhật để đáp ứng các yêu cầu mới và xu hướng học tập.
 • Thiếu sự tương tác: Mô hình ADDIE có thể thiếu sự tương tác và đồng cảm với người học, do việc tập trung chủ yếu vào quá trình phát triển học tập mà ít có sự tương tác trực tiếp với người học.

4. Các giai đoạn của mô hình ADDIE

Mô hình ADDIE bao gồm 5 giai đoạn quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục hoặc chương trình đào tạo. Dưới đây là mô tả chi tiết về mỗi giai đoạn:

4.1 Phân tích

Đây là giai đoạn đầu tiên và rất quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục hoặc chương trình đào tạo. Giai đoạn này tập trung vào việc xác định mục tiêu học tập, đối tượng học tập, yêu cầu của người học và các ràng buộc, điều kiện liên quan. Thông qua việc thu thập thông tin, phân tích, nhà phát triển giáo dục có thể hiểu rõ về môi trường học tập và nhu cầu học tập của người học.

Các hoạt động chính trong giai đoạn phân tích gồm:

 • Thu thập thông tin:
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ thu thập thông tin chi tiết về mục tiêu học tập, yêu cầu của người học và các đối tượng học tập cụ thể.
 • Thông tin được thu thập từ nhiều nguồn, bao gồm cuộc khảo sát, phỏng vấn, tìm hiểu tài liệu có sẵn và tương tác với các chuyên gia trong lĩnh vực.
 • Phân tích nhu cầu học tập:
 • Dựa trên thông tin thu thập, nhà phát triển giáo dục sẽ phân tích và đánh giá nhu cầu học tập của người học.
 • Xác định mục tiêu học tập cần đạt được, các kỹ năng, kiến thức, hành vi mà người học cần phát triển.
 • Xác định đối tượng học tập:
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ xác định và mô tả rõ ràng về đối tượng học tập, bao gồm những ai sẽ tham gia vào chương trình đào tạo hoặc học tập.
 • Các đối tượng học tập có thể là học viên, giảng viên, nhân viên hoặc bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến quá trình học tập.
 • Xác định các ràng buộc và điều kiện:
 • Trong giai đoạn phân tích, nhà phát triển giáo dục cũng xác định các ràng buộc và điều kiện liên quan đến việc phát triển học tập.
 • Các ràng buộc và điều kiện có thể là giới hạn về thời gian, nguồn lực, kỹ thuật, hay các quy định và quy trình.
 • Xác định môi trường học tập:
 • Môi trường học tập đóng vai trò quan trọng trong việc định hình học tập. Giai đoạn phân tích sẽ đánh giá các yếu tố liên quan đến môi trường học tập.
 • Các yếu tố này có thể là điều kiện vật lý, hạ tầng, công nghệ, cơ sở vật chất và các tài nguyên học tập có sẵn.

Kết quả của giai đoạn phân tích sẽ cung cấp cho nhà phát triển giáo dục thông tin cơ bản, cơ sở để xây dựng kế hoạch và quyết định cho giai đoạn thiết kế của mô hình ADDIE.

4.2 Thiết kế

Ở giai đoạn này, người phát triển giáo dục sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết để đáp ứng các mục tiêu và nhu cầu đã xác định ở giai đoạn phân tích. Thiết kế bao gồm việc lựa chọn phương pháp giảng dạy, đánh giá học tập, tài liệu học tập và cấu trúc bài giảng.

Dưới đây là các hoạt động chính trong giai đoạn thiết kế của mô hình ADDIE:

 • Xác định mục tiêu học tập:
 • Dựa trên kết quả phân tích, nhà phát triển giáo dục sẽ xác định và định rõ mục tiêu học tập mà chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập cần đạt được.
 • Mục tiêu học tập phải cụ thể, đo lường được và liên quan trực tiếp đến nhu cầu học tập của người học.
 • Lựa chọn phương pháp giảng dạy:
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ xác định các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy phù hợp với mục tiêu học tập đã đề ra.
 • Các phương pháp giảng dạy có thể bao gồm giảng dạy trực tiếp, học tập trực tuyến, thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề và nhiều phương tiện học tập khác.
 • Thiết kế đánh giá học tập:
 • Giai đoạn thiết kế sẽ xác định cách đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập.
 • Các hình thức đánh giá có thể bao gồm các bài kiểm tra, bài tập, dự án, khảo sát, hay phỏng vấn để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu học tập.
 • Xây dựng cấu trúc bài giảng:
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ xây dựng cấu trúc bài giảng và lộ trình học tập để hỗ trợ người học đạt được mục tiêu học tập.
 • Cấu trúc bài giảng bao gồm việc sắp xếp và tổ chức các nội dung học tập, xác định các bước học tập, sắp xếp thời gian để đảm bảo tính logic và tiến bộ trong quá trình học tập.
 • Xác định tài liệu và tài nguyên học tập:
 • Trong giai đoạn thiết kế, nhà phát triển giáo dục sẽ xác định các tài liệu và tài nguyên học tập cần thiết để hỗ trợ người học đạt được mục tiêu học tập.
 • Tài liệu học tập có thể bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu tham khảo, tài liệu trực tuyến, video học tập và các tài nguyên khác.

4.3 Phát triển

Tại giai đoạn này, các tài liệu, nội dung và tài nguyên học tập được phát triển dựa trên kế hoạch thiết kế đã được xác định. Các tài liệu học tập sẽ được xây dựng và thử nghiệm để đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả.

Các giai đoạn của mô hình ADDIE

Các hoạt động chính trong giai đoạn phát triển là:

 • Tạo ra các tài liệu học tập và nội dung:
 • Dựa trên kế hoạch thiết kế, nhà phát triển giáo dục sẽ bắt đầu tạo ra các tài liệu học tập và nội dung dựa trên mục tiêu học tập đã định rõ.
 • Các tài liệu học tập có thể bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu tham khảo, bài tập, bài kiểm tra và các tài nguyên trực tuyến.
 • Xây dựng bài giảng và các phương tiện học tập:
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ xây dựng bài giảng và các phương tiện học tập để hỗ trợ việc giảng dạy, học tập.
 • Các bài giảng có thể bao gồm các slide trình chiếu, video học tập, trò chơi giáo dục, hình ảnh và đồ họa.
 • Kiểm tra và xác minh tính chính xác và hiệu quả:
 • Trong giai đoạn này, nhà phát triển giáo dục sẽ kiểm tra và xác minh tính chính xác của các tài liệu học tập, nội dung đã tạo ra.
 • Đảm bảo rằng các thông tin và kiến thức được cung cấp trong các tài liệu và bài giảng là đúng, đáng tin cậy.
 • Thử nghiệm và hiệu chỉnh:
 • Giai đoạn phát triển cũng bao gồm việc thử nghiệm các tài liệu học tập và bài giảng với một nhóm nhỏ học viên để kiểm tra tính hiệu quả và hiệu quả của chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập.
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ thu thập phản hồi từ nhóm thử nghiệm và hiệu chỉnh các tài liệu, nội dung dựa trên phản hồi đó.
 • Xây dựng tài nguyên học tập và môi trường học tập:
 • Giai đoạn này sẽ xây dựng các tài nguyên học tập và môi trường học tập cần thiết để hỗ trợ việc học tập.
 • Các tài nguyên học tập có thể bao gồm thư viện học tập, hệ thống quản lý học tập, trang web học tập và các tài liệu tham khảo.

4.4 Triển khai thực hiện

Giai đoạn triển khai bao gồm việc thực hiện chương trình giáo dục hoặc đào tạo trong môi trường học tập thực tế. Các giảng viên hoặc người hướng dẫn sẽ triển khai bài giảng và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Một số hoạt động chính của giai đoạn này đó là:

 • Giảng dạy và hướng dẫn:
 • Trong giai đoạn triển khai, giáo viên, huấn luyện viên hoặc người hướng dẫn sẽ tiến hành giảng dạy và hướng dẫn người học với các tài liệu, nội dung học tập đã được xây dựng.
 • Người hướng dẫn sẽ truyền đạt kiến thức và kỹ năng cho người học, hỗ trợ họ trong việc hiểu và ứng dụng kiến thức.
 • Hỗ trợ và hỗ trợ người học:
 • Trong giai đoạn này, nhà phát triển giáo dục và người hướng dẫn sẽ cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ cho người học khi cần thiết.
 • Hỗ trợ có thể bao gồm giải đáp thắc mắc, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp tài liệu tham khảo thêm và hỗ trợ trong việc giải quyết vấn đề học tập.
 • Đánh giá tiến độ và tiến bộ:
 • Trong quá trình triển khai, người hướng dẫn và nhà phát triển giáo dục sẽ đánh giá tiến độ và tiến bộ của người học trong việc hoàn thành chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập.
 • Đánh giá này giúp đảm bảo rằng người học đang tiến triển theo đúng lộ trình học tập và có thể điều chỉnh phù hợp nếu cần thiết.
 • Giám sát và theo dõi quá trình học tập:
 • Trong giai đoạn triển khai, người hướng dẫn và nhà phát triển giáo dục sẽ giám sát và theo dõi quá trình học tập của người học để đảm bảo tính hiệu quả của chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập.
 • Theo dõi này có thể bao gồm việc ghi nhận tiến bộ, đánh giá sự tham gia của người học, theo dõi việc thực hiện bài tập và bài kiểm tra.

4.5 Đánh giá kết quả

Trong giai đoạn này, người phát triển giáo dục sẽ đánh giá hiệu quả của chương trình giáo dục hoặc đào tạo. Đánh giá có thể bao gồm các kỹ thuật đo lường như khảo sát, kiểm tra hay phỏng vấn người học để đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu học tập và đề xuất cải tiến nếu cần.

 • Thu thập dữ liệu đánh giá:
 • Trước khi tiến hành đánh giá, nhà phát triển giáo dục sẽ thu thập dữ liệu liên quan đến việc đạt được mục tiêu học tập đã đề ra trong giai đoạn phân tích và thiết kế.
 • Dữ liệu đánh giá có thể bao gồm kết quả bài kiểm tra, bài tập, phản hồi từ người học, đánh giá tiến độ và các dữ liệu liên quan khác.
 • Đánh giá mức đạt được mục tiêu học tập:
 • Giai đoạn đánh giá kết quả nhằm đánh giá mức đạt được mục tiêu học tập đã đề ra trong giai đoạn thiết kế.
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ so sánh kết quả đánh giá với các mục tiêu học tập để đánh giá xem chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập đã hoàn thành đạt được những gì đã dự định hay không.
 • Đánh giá hiệu quả của chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập:
 • Giai đoạn này tập trung vào đánh giá tổng thể về hiệu quả của chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập đã triển khai.
 • Nhà phát triển giáo dục sẽ xem xét các kết quả đánh giá và các phản hồi từ người học để đánh giá xem liệu chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập có đáp ứng đúng nhu cầu học tập và mục tiêu đề ra hay không.
 • Đề xuất cải tiến và phát triển tiếp theo:
 • Giai đoạn đánh giá kết quả cũng cung cấp cơ hội để đề xuất cải tiến và phát triển tiếp theo cho chương trình đào tạo hoặc nội dung học tập.
 • Dựa trên kết quả đánh giá, nhà phát triển giáo dục có thể xác định các điểm mạnh và điểm yếu và đề xuất các biện pháp cải tiến để nâng cao hiệu quả của chương trình.

5. Ứng dụng ADDIE trong thiết kế chương trình đào tạo tại doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?

Ứng dụng ADDIE trong thiết kế chương trình đào tạo tại doanh nghiệp như thế nào cho hiệu quả?

Ứng dụng mô hình ADDIE trong thiết kế chương trình đào tạo tại doanh nghiệp có thể mang lại hiệu quả cao và giúp nâng cao khả năng học tập, phát triển của nhân viên. Dưới đây là một số cách để áp dụng mô hình ADDIE một cách hiệu quả trong thiết kế chương trình đào tạo tại doanh nghiệp:

 • Phân tích nhu cầu đào tạo: Trước khi bắt đầu thiết kế chương trình đào tạo, hãy tiến hành phân tích kỹ lưỡng về nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Điều này giúp xác định rõ các kỹ năng, kiến thức và hành vi cần thiết để nhân viên có thể thực hiện công việc hiệu quả.
 • Xác định mục tiêu đào tạo: Dựa trên kết quả phân tích, xác định các mục tiêu đào tạo rõ ràng và cụ thể. Các mục tiêu này nên liên quan trực tiếp đến nhu cầu đào tạo và được đo lường được.
 • Lựa chọn phương pháp và nội dung đào tạo: Chọn các phương pháp và nội dung đào tạo phù hợp với mục tiêu và nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Có thể sử dụng các phương pháp truyền thống như học trực tiếp hoặc học trực tuyến và cân nhắc sử dụng các công nghệ giáo dục mới như học qua video, bài giảng tương tác hoặc ứng dụng di động để tăng tính tương tác, hấp dẫn.
 • Phát triển tài liệu và nội dung đào tạo: Xây dựng các tài liệu đào tạo và nội dung học tập chất lượng, dễ hiểu và hấp dẫn. Sử dụng các ví dụ, tình huống thực tế liên quan đến công việc của nhân viên để tăng tính ứng dụng và khả năng áp dụng trong thực tế.
 • Triển khai chương trình đào tạo: Triển khai chương trình đào tạo với sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ các giảng viên, huấn luyện viên hoặc mentor. Đảm bảo rằng chương trình được triển khai đúng thời gian và trong môi trường học tập thuận lợi.
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo: Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, thực hiện đánh giá kết quả để đo lường hiệu quả của chương trình. Điều này giúp xác định mức độ đạt được mục tiêu đào tạo và đề xuất các cải tiến cần thiết.
 • Cải tiến và điều chỉnh: Dựa vào kết quả đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo để nâng cao hiệu quả và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp. Hãy luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên và cập nhật chương trình đào tạo để thích nghi với sự thay đổi, tiến bộ trong công việc.

Như vậy, qua bài viết trên, các bạn đã hiểu rõ “mô hình ADDIE là gì?” rồi đúng không? Nhờ sự tập trung và chuẩn mực trong từng giai đoạn, mô hình ADDIE đã trở thành một công cụ hữu ích giúp các tổ chức xây dựng các chương trình đào tạo tối ưu, phù hợp với nhu cầu học tập, đem lại kết quả tích cực cho người học cũng như doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *